bobath-sl-logo

BOBATH TEČAJI IN DELAVNICE

Registracija

Tečaji in delavnice

title-line

Tečaji in delavnice

title-line

Vse tečaje/delavnice in seminarje, ki jih organizira Center Fizioterapije Ljubljana vodijo mednarodni inštruktorji. Tečaji in delavnice so namenjene že izoblikovanim fizioterapevtom, delovnim terapevtom in zdravnikom, ki želijo poglobiti svoje znanje in rokovanje z nevrološkimi bolniki. Udeleženci strokovnega srečanja bodo prejeli dokazila/mednarodni certifikat skladno s Pravilnikom (Uradni list RS, št. 92/06 in 42/17).

Bobath osnovni tečaj

Bobath osnovni tečaj je namenjan diplomiranim, visokošolskim fizioterapevtom, magistrom fizioterapije ter diplomiranim, visokošolskim delovnim terapevtom, ki si želijo pridobiti specialno znanje o kliničnem razmišljanju v nevrološki rehabilitaciji oseb po možganskih obolenjih in/ali poškodbah. Bobath tečaj je osnova za pridobitev specialnih znanj za izvajanje specialne fizioterapevtske obravnave na nevroterapevtskem področju.

Bobath nadaljevalni tečaji

Bobath nadaljevali tečaji so tematski in so namenjeni diplomiranim, visokošolskim fizioterapevtom, magistrom fizioterapije ter diplomiranim, visokošolskim delovnim terapevtom, ki so uspešno opravili Bobath osnovni tečaj ter želijo poglobiti svoje znanje o nevrorehabilitaciji. Vsak izmed mednarodnih advanced Bobath inštruktorjev je specializiran na specifična področja v nevrorehabilitaciji, zato vsak nadaljevalni tečaj predstavlja svojo zaključeno enoto in se ne seštevajo/nadaljujejo! Poleg osnovnega Bobath tečaja je Bobath nadaljevalni tečaj (katerakoli tematika) osnova za pridobitev specialnih znanj za izvajanje specialne fizioterapevtske obravnave na nevroterapevtskem področju.

Bobath delavnice

Bobath delavnice so namenjene diplomiranim, visokošolskim fizioterapevtom, magistrom fizioterapije ter diplomiranim, visokošolskim delovnim terapevtom, ki si želijo osvežiti ali poglobiti znanje ter klinične izkušnje na področju Bobath koncepta in so že zaključili  Bobath osnovni in/ali nadaljevalni tečaj.

I-C premodule
home-modules-line

Razpisani termini Bobath osnovnega tečaja, ki poteka v Centru fizioterapije Ljubljana.

Preberi več
home-modules-img2
home-modules-line

Razpisani termini Bobath nadaljevalnega tečaja, ki poteka v Centru fizioterapije Ljubljana.

Preberi več
I-C premodule
home-modules-line

Razpisan nov termin obnovitvene Bobath delavnice za fizioterapevte in delovne terapevte, ki so že pridobili mednarodni IBITA cetrifikat.

Preberi več